Zagospodarowanie terenów przy obiektach użyteczności publicznej

Teren wokół budynku użyteczności publicznej można w zasadzie określić jako „teren użyteczności publicznej”. Powinien on bowiem służyć wszystkim odwiedzającym taki budynek i pracującym w nim ludziom, ułatwiając chociażby dostanie się do środka. Co najmniej kilka kluczowych elementów zagospodarowania tego terenu regulują zaś konkretne przepisy, wynikające z rozporządzenia Ministra Infrastruktury.

Dojścia i dojazdy

Budynek użyteczności publicznej, aby należycie spełniał swoją funkcję, musi być połączony z drogą publiczną co najmniej jednym traktem komunikacyjnym zapewniającym dojście tudzież dojazd i realizującym założenia przepisów przeciwpożarowych. Parametry takiego traktu (m.in. szerokość albo nośność nawierzchni) powinny być dostosowane do rodzaju pojazdów, które z uwagi na przeznaczenie danego budynku będą musiały do niego dojeżdżać. – Nie wolno zapomnieć też o należytym doświetleniu ciągów komunikacyjnych, aby ich użytkowanie było bezpieczne również po zapadnięciu zmroku – przypomina specjalista z zajmującej się m.in. aranżacją przestrzeni miejskiej firmy Park M.

Miejsca parkingowe

Co najmniej jedno dojście do budynku użyteczności publicznej powinno zapewniać dostęp do niego osobom niepełnosprawnym. Należy dla nich przeznaczyć też kilka miejsc parkingowych przewidzianych w planie zagospodarowania terenu i odpowiednio je oznakować. Odległość tych oraz pozostałych miejsc postojowych dla samochodów od okien danego budynku, jak również od innych elementów znajdujących się w przestrzeni wokół niego regulują odpowiednie przepisy. Zależy ona m.in. od przeznaczenia budynku, ale także od liczby tych miejsc.

Śmietniki

Podobnie rzecz ma się z usytuowaniem „miejsc na pojemniki służące do czasowego gromadzenia odpadów stałych”, czyli innymi słowy – śmietniki. O ile nie przewidziano na nie wyodrębnionych pomieszczeń w samym budynku, nie wolno zapomnieć o konieczności uwzględnienia ich w projekcie zagospodarowania terenu przy obiekcie użyteczności publicznej, bądź to w postaci zadaszonych osłon, bądź utwardzonych placów do ustawiania kontenerów, do których prowadzi droga umożliwiająca transport i wywózkę śmieci.

Zieleń

W przypadku niektórych budynków, np. tych przeznaczonych na działalność służby zdrowia (z wyłączeniem przychodni) albo też szkół czy przedszkoli, przepisy mówią o konieczności urządzenia co najmniej 25 proc. działki jako „powierzchni terenu biologicznie czynnego”, czyli po prostu terenu zielonego. Zieleń, ławki, kwietniki, place zabaw czy miejsca rekreacji (dostosowane również do potrzeb osób niepełnosprawnych) pojawiają się też jednak coraz częściej w projektach zagospodarowania terenu wokół innego typu budynków, pełniąc funkcję zarówno estetyczną, jak i użytkową.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ