Przepływowe ogrzewacze na wodę - czy takie rozwiązanie jest korzystne?

Dostęp do ciepłej wody to absolutna konieczność, jednak niekiedy brak jest dostępu do systemu komunalnego i wodociągu doprowadzającego ciepłą wodę. Wtedy najkorzystniejszym rozwiązaniem okazuje się być instalacja przepływowego ogrzewacza wody, który zużywa tylko tyle energii, ile wymagane jest do ogrzania potrzebnej ilości wody. Jak działa elektryczny lub gazowy podgrzewacz przepływowy? Jakie są zalety i wady takiego rozwiązania?

Przepływowy ogrzewacz wody – czym jest i jaka jest zasada jego działania?

Ogrzewacz wody to urządzenia, które mogą być instalowane zarówno w instalacji zasilanej z wodociągu, jak i z własnego ujęcia wyposażonej w hydrofor. Bodźcem do jego uruchomienia jest odkręcenie kranu z ciepłą wodą – wtedy ogrzewacz rozpoczyna pobieranie energii elektrycznej w celu ogrzania wody. Zakręcenie kranu powoduje wyłączenie się podgrzewacza. Podstawowy podział obejmuje ogrzewacze przepływowe jedno – lub wielopunktowe. Podgrzewacz jednopunktowy zapewnia ciepłą wodę tylko w jednym kranie, zaś wielopunktowy obsługuje różne oddalone od siebie punkty poboru. I tu pojawia się kwestia mocy urządzenia. Jednopunktowe podgrzewacze wody najczęściej mają moc 3 – 5 kW, zaś dla wielopunktowych wymagana jest moc powyżej 6 kW. Te drugie powinny być przystosowane do zasilania trójfazowego (400V), podczas gdy podgrzewacze przepływowe jednopunktowe wymagają instalacji jednofazowej (230V). Podgrzewacz wielopunktowy należy zainstalować centralnie – tak, aby zminimalizować długość przewodów rozprowadzających, a tym samym ilość zalegającej w nich wody.
Wydajność podgrzewacza, wyrażana ilością ciepłej wody, jaką otrzymać można w danej jednostce czasu, zależy bezpośrednio od:

– mocy urządzenia
– temperatury wody dopływającej do ogrzewacza
– żądanej docelowej temperatury wody

Zalety i wady elektrycznych ogrzewaczy przepływowych

Niewątpliwą zaletą elektrycznego podgrzewacza przepływowego jest możliwość uzyskania ciepłej wody tam, gdzie brak do niej dostępu z wodociągu komunalnego lub nie ma dostępu do instalacji gazowej. Wyróżnia je także niski koszt zakupu i montażu oraz niedrogie w eksploatacji. Niski koszt użytkowania wynika z wykorzystania dokładnie takiej ilości energii, jaka wymagana jest do ogrzania zużywanej na bieżąco wody. W przypadku stosowania podgrzewaczy jednopunktowych brak jest jakichkolwiek strat związanych z przechowywaniem wody. Takowe zachodzą jednak w przypadku podgrzewaczy wielopunktowych, zwłaszcza przy oddalonych znacznie punktach poboru. Może to być postrzegane jako wada podgrzewaczy przepływowych, podobnie jak umiarkowana wydajność podgrzewaczy, zwłaszcza tych o mniejszej mocy. Niekiedy podgrzewacz o niskiej mocy nie podoła zaopatrzeniu dużego domu w ciepłą wodę.

Kolejną zaletą ogrzewaczy przepływowych jest ich znaczna żywotność. Dzięki odizolowania grzałki od bezpośredniego kontaktu z wodą, nie osadza się na niej kamień, podobnie jak na drucie oporowym. Urządzenia tego typu pracują zatem bezawaryjnie i nie wymagają częstego serwisowania.

[Głosów:6    Średnia:2.8/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ